UTVÄRDERING HT2016

 

Name
Name
1=Inte alls nöjd, 2=Nöjd till någon del, 3=Mestadels nöjd, 4=Nöjd, 5=Mycket nöjd
1=Inte alls nöjd, 2=Nöjd till någon del, 3=Mestadels nöjd, 4=Nöjd, 5=Mycket nöjd
1=Inte alls nöjd, 2=Nöjd till någon del, 3=Mestadels nöjd, 4=Nöjd, 5=Mycket nöjd
Ex: Anpassning för ämnet, arbetsmiljö, komfort, inspiration. Kommentera gärna utrymmen utöver undervisning såsom lunchrum, raster, toaletter etc.
IMPROVISATION
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
SCENFRAMSTÄLLNING
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
KROPP
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
RÖST
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
BERÄTTERI/DEVISING
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
Ex: Ämnets moment och övningar, antalet timmar, arbetet med pedagogen.
ÖVRIGA KOMMENTARER:
Gå gärna igenom ämne för ämne, har det gått som du trott? Vad har inte gjort det? Vilka är dina mål inför vårterminen?